ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे

शनिवार, १० नोव्हेंबर, २०१२

Samirsinh Dattopadhye: The World Today

Samirsinh Dattopadhye: The World Today: ll Hari Om ll  UN P eace Envoy, Mr. Lakhdar Brahimi Y es indeed Syria paints a distressing picture on the canvas of the world. Is ...

मंगळवार, २२ मे, २०१२

चुका
चुका करायच्या, पुन्हा पुन्हा करायच्या

माहित असल्या तरी कधीच नाही स्वीकारायच्याकुणी दाखवून दिल्या तर दखल नाही घ्यायची

माफी मागायची तर गोष्टच राहिली दूरचीकाहीच झाल्यासारखं वागायचं

गावभर दात विचकत फिरायचंअशा लोकांशी आहे माझं जन्माच वैर

मला नाही वाटत माझी भूमिका आहे गैर